RADA OSIEDLA AKADEMICKIEGO

Godło Polski
RADA OSIEDLA AKADEMICKIEGO

Rada Osiedla Akademickiego Uniwersytetu Łódzkiego reprezentuje interes ogółu studentów i doktorantów mieszkających w Domach Studenckich UŁ.

Skład ROA UŁ stanowią reprezentanci wszystkich Rad Mieszkańców Domów Studenckich UŁ.

Do kompetencji ROA UŁ należy w szczególności inicjowanie i opiniowanie projektów decyzji organów Uczelni w sprawach związanych z Osiedlem Akademickim UŁ oraz organizacja wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, wśród których szczególną popularnością cieszą się inicjatywy sportowe o wieloletniej tradycji takie, jak turniej piłkarski Lumumby Cup oraz Turniej o puchar Rektora UŁ w piłce siatkowej. ROA UŁ odpowiada również za organizację atrakcji na Osiedlu Akademickim UŁ podczas tygodnia juwenaliowego m.in.: pochodu zwiedzającego występy „scenek” wystawianych przez poszczególne akademiki czy konkursów lub zawodów, także e-sportowych jak popularny turniej „w Fifę”.